Thiết kế Web bán Sản Phẩm Số Quốc Tế

Danh Sách Video

Thiết kế Web bán Sản Phẩm Số Quốc Tế
Sản phẩm cho phép bạn tạo một website bán tài liệu, bán file trực tuyến. tích hợp thanh toán paypal ngôn ngữ tiếng anh. chi tiết hệ thống được quản lý trên WordPress

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
Gồm các tính năng:
 • Quản trị hệ thống
 • Tài khoản
 • Bảo mật 2factor
 • Bán tài liệu
 • Đăng tài liệu
 • Xem tài liệu
 • Affiliate
 • Bài viết, tin tức
 • Tiền tệ
 • Đơn hàng
 • Ngôn ngữ
 • Phân quyền
 • Số dư thành viên
 • Thống kê
 • Cấu hình hệ thống
 • Giao diện chọn từ kho

DỊCH VỤ HIỆN TẠI CHƯA KHẢ DỤNG VUI LÒNG QUAY LẠI SAU